Warunki pracy kiedyś i dziś

Warunki pracy kiedyś i dziś Rzeczą dla wszystkich oczywistą jest to, że każdy człowiek musi pracować. Często mamy na ten temat różne zdanie, ponieważ pomimo tej oczywistej konieczności zdecydowanie nie każdy lubi tym się zajmować. Jednak nie powinniśmy tak bardzo narzekać, ponieważ w porównaniu z wcześniejszymi czasami warunki pracy dość znacznie się zmieniły – można powiedzieć, że zdecydowanie na lepsze. Dawniej, w przeciwieństwie do czasów współczesnych, nie przejmowano się życiem i zdrowiem ludzi i nie znano ani nie stosowano zasad BHP, w rezultacie czego częste były wypadki. Ponadto, praca najczęściej odbywała się bez zastosowania nawet nie zaawansowanej, ale nawet jakiejkolwiek technologii, lecz zamiast tego wszystko trzeba było przeprowadzać ręcznie. Nie powinniśmy również zapominać o tym, że dawniej pracowano o wiele więcej i dłużej, nieraz od świtu do nocy. Jakby tego było mało, w wielu przypadkach w miejscu pracy panowały szkodliwe warunki, które skutkowały różnymi dolegliwościami i chorobami. Wszystkie te niekorzystne zjawiska składały się na przeciętnie dość krótkie życie robotników i robotnic. Na nasze szczęście, ta sytuacja uległa zdecydowanej poprawie w czasie ostatnich 100 lat. Dzisiaj normą jest ochrona zdrowia pracownika, co jest zapewnione przez odpowiednie przepisy. Dzięki rozwojowi technologicznemu możemy korzystać w pracy z licznych ułatwień, jakich dostarczają nam różne maszyny i urządzenia. Ponadto, dzięki większej efektywności pracujemy zdecydowanie krócej niż kiedyś. W związku ze zmianami, jakie dokonały się na świecie, wielu z nas nie wykonuje pracy fizycznej, tyko umysłową. Dzięki postępowi zarówno w technice, jak i w organizacji pracy ludzie obecnie mogą cieszyć się lepszym zdrowiem, jak również dłuższym życiem niż powszechnie spotykało się w przeszłości.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes